Prijava za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima u akademskoj godini 2020./2021.

Kako biste se uspješno prijavili na Javni poziv, potrebno je popuniti prijavu.

Obratite pozornost na točnost upisa e-mail adrese budući da ćete na nju primiti potvrdni e-mail s BROJEM Vaše prijave.

OTVORITE PRIMLJENI E-MAIL I SLIJEDITE UPUTE DA BISTE USPJEŠNO DOVRŠILI POSTUPAK PRIJAVE (primljeni e-mail s jedinstvenim brojem potrebno je ispisati i uz potpunu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu Međimurske županije).

Ukoliko ne primite potvrdni e-mail, pokušajte ponoviti postupak, a u slučaju daljnjih poteškoća molimo kontaktirajte nas na e-mail: obrazovanje-kultura-sport@medjimurska-zupanija.hr.


*Obavezno

Potpisom ove Prijave dajem izričitu suglasnost Međimurskoj županiji da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovoj Prijavi, uključujući i podatak o osobnom identifikacijskom broju, a što obuhvaća pravo Međimurske županije na prikupljanje, čuvanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu isplate financijske pomoći.